Jaki jest termin przydatności helu?

Hel w butlach jednorazowych jak i butlach na wynajem przydatny jest bezterminowo - tzn. z gazem nic się nie dzieje. Jeżeli w butli znajdował się hel może go jedynie ubyć z butli (przez wypuszczenie gazu lub ulotnienie przez mikroszczeliny) natomiast to, co pozostanie w butli będzie nadal produktem o 100% jakości.

Hel jako gaz szlachetny z grupy helowców jest pierwiastkiem wysoce niereaktywnym. Nie reaguje więc z metalowym opakowaniem, a nawet można powiedzieć, że je konserwuje. Ta właściwość helowców wykorzystywana jest tam, gdzie potrzebna jest obojętna, beztlenowa atmosfera zapobiegająca reakcjom utleniania.

Natomiast same opakowania helu mają gwarancje/atesty na określony czas. Trwałość opakowania helu jest zależna przede wszystkim od trwałości uszczelek/zaworów.

  • Dla butli jednorazowych gwarancja przydatności do użycia to ok 2 lata od daty produkcji. Po tym czasie uszczelka w zaworze butli może stracić swoje sprężyste właściwości, parcieje i przestaje szczelnie zamykać butlę. Helu w butli będzie stopniowo ubywało. Hel będąc gazem o bardzo małych cząsteczkach wykorzysta mikroskopijne szczeliny aby wydostać się na zewnątrz.
  • W przypadku butli na wynajem - hel udostępniany jest w butlach które muszą posiadać aktualny atest - inaczej nie zostaną napełnione w rozlewni gazów. Każda butla ma wybity atest - na okres max 10 lat do konkretnego roku/miesiąca - pracując z tego typu butlą można samemu sprawdzić termin atestu - powinien znajdować się w górnej części butli.

Z kwestia terminu przydatności helu wiążę się czas utrzymywania się helu w balonach. Czas ten zależy przede wszystkim od rodzaju balonu. Od kilku godzin do kilku tygodni. Kilka godzin unoszą się zwykle lateksowe balony. Dłużej efekt unoszenia zachowują większe balony lateksowe, dodatkowo szczelność balonów można przedłużyć żelem hi-float. Najdłużej będą się unosiły balony microfoil, te balony we większości da się również uzupełniać helem - co jeszcze bardziej przedłuży żywotność balonu.