Hel do balonów

Jaka jest czystość helu w butlach?Często pojawia się pytanie czy hel do balonów to czysty hel, czy jakaś specjalna mieszanka gazów. Otóż w naszych butlach otrzymają Państwo sam hel a nie mix gazów. Jest to hel o ściśle określonej czystości.

Hel stanowi w naszych butlach ponad 99% zawartości.Czystość helu w butlach jednorazowych jak i w butlach z helem do balonów na wynajem precyzyjnie określa informacja na opakowaniu - odnosząca się do procentowej zawartości „helu w helu”.  

Na etykiecie na butlach - jednorazowych jak i butlach z helem do balonów na wynajem znajduje się informacja jaką czystość ma hel znajdujący się w butli. Znajdziemy informację, że jest to Hel 4.0.

Co oznacza napis Hel 4.0?


Najpopularniejszy dostępny typ helu to Hel 4.0, 4.6, 5.0.

Odczytujemy te oznaczenia w następujący sposób:

  • Hel 4.0 zawiera 99,990%helu, 0,01% to domieszki innych gazów
  • Hel 4.6 jest czystszy od Helu 4.0 i zawiera 99,996% helu a maksymalna ilość domieszek innych gazów to 0,004%
  • Hel 5.0 to 99,9990% helu i tylko 0,001% domieszek

Szukając informacji na temat czystości helu można natknąć się na preparat o nazwie Helon (nie mylić z Hi-float).

Helon jest gotową mieszanką helu oraz powietrza. Hel pomieszany w odpowiednich proporcjach będzie nadal umożliwiał napełnienie balonów w sposób dający efekt ich samoistnego unoszenia. Szczególnie w dużych i odpowiednio lekkich balonach możemy „oszukać” hel powietrzem. Przy małych balonach zastosowanie helonu lub zastosowanie do napełniania specjalnego reduktora z mieszaczem (na bieżąco podczas napełniania balonu reduktor zasysa odpowiednią ilość powietrza z otoczenia i wprowadzamy do balonu mieszankę) może być nietrafionym pomysłem bo balony mogą się przez to nie unieść lub czas ich unoszenia będzie bardzo skrócony.

Mieszanki helu sprawdzają się za to doskonale w nurkowaniu. Użytkowanie mieszanek oddechowych jest powszechne i konieczne - umożliwia komfortowe i bezpieczne nurkowanie głębinowe.
Mamy tutaj do czynienia z Nitroxem i Trimixem. Trimixu, który właśnie zawiera hel używa się w nurkowaniach poniżej 30m. Tri- mix jak sama nazwa wskazuje stanowi mieszaninę trzech gazów: helu, tlenu i azotu. Proporcje tych gazów określa ich przeznaczenie - to jest głęgokość nurkowania. Mieszanki oddechowe przygotowuje wykwalifikowany Gas blender. Hel, azot i tlen - miesza się w różnych,  ściśle określonych proporcjach dedykowanych do odpowiednich zastosowań. Dla długich głębokich nurkowań nurkujący muszą być wyposażeni w butle z różnymi mieszaninami które stosują na poszczególnych etapach nurkowania i dekompresji.

    Powiązane tematy

    FAQ - działy główne