Hel do balonów

Ile balonów napełnimy z jednej butli z helem?

Ilość balonów z jednej butli sprawdzimy odnosząc się do objętości jednego balonu - podanej przez producenta lub obliczonej na podstawie znanej średnicy balonu. Szacunki sprawdzą się dla balonów napełnianych precyzyjnie - z matrycą.

 

Jak policzyć ile balonów napełnimy z butli?

Zakładając, że balony napełniamy w 100 % helem, to znając objętość balonu będzie wiadomo ile balonów napełnimy z butli. Jeżeli zakładamy zastosowanie helu np. w 60% i dopełnienie powietrzem (mamy do dyspozycji reduktor helowy z taka funkcją) oszacowaną ilość należy odpowiednio podzielić.

 

Tak więc aby policzyć ile balonów napełnimy z butli musimy znać:

  • rozmiar butli,
  • rozmiar balonów.

 

Rozmiary butli:

Butle jednorazowe z helem zawierają 0,25 m3 helu lub większe butle jednorazowe 0,4m3 helu.

Butle na wynajem są dostępne w wielkościach 6, 8, 11, 20, 40, 50 litrów. Wielkość podana w litrach obrazuje wodną objętość butli, co jest jednym parametrem, drugim jest ciśnienie. Na podstawie tych dwóch danych określamy ile m3 helu zawiera butla wielokrotnego użytku. Największe butle będą zawierały do 10 m3 helu do napełniania balonów.

Rozmiary balonów:

Balony okrągłe lateksowe

Rozmiary balonów podawane przez producentów najczęściej są podawane w calach i odpowiadają nominalnej średnicy balonu. Chociaż zdarzają się balony opisywane w centymetrach… rozbieżność przy zapotrzebowaniu na hel dla balonu 12 cm i 12 calowego będzie…gigantyczna.

Balony z mikrofolii (foliowe metalizowane)

Najczęściej dostępne są w wielkości 18 cali czyli przekątna 43 cm, balon spłaszczony w kształtach serca, gwiazdy, koła.

 

Najlepszą informację o zapotrzebowaniu konkretnego balonu na hel daje deklaracja producenta. Można ją znaleźć na opakowaniach zbiorczych balonów na hel lub na stronie producenta, jeżeli zaopatrujemy się w markowe produkty.

Sprawdzenie wartości podanej przez producenta jest szczególnie ważne w przypadku balonów nietypowych to jest balonów kształtowych, foliowych balonów wielopowłokowych czy sterowców. Dla nieregularnych kształtów nawet przybliżone oszacowanie zapotrzebowania na hel może okazać się niemożliwe.

Na naszej stronie w zakładce Kalkulator ilości balonów możemy sprawdzić jakie jest zapotrzebowanie na hel dla standardowych okrągłych balonów lateksowych napełnianych precyzyjnie do nominalnej średnicy. Mając podaną średnicę balonu obliczamy objętość kuli o takiej średnicy i na tej podstawie określamy ile balonów uzyskamy z jednej butli.

Taki szacunek podaje nam zapotrzebowanie na hel i będzie się sprawdzać jeżeli balony będą napełniane helem ściśle wg. szablonu - tzn. każdy balon będzie zachowywał nominalną średnicę.

Jeżeli balony będziemy napełniać bez wzornika i będą raz większe raz mniejsze nasze szacunkowe obliczenia zapotrzebowania na hel mogą się minąć z rzeczywistym zużyciem.