Wypuszczanie balonów z helem

Planując wypuszczenie balonów napełnionych helem do nieba (np. przy okazji ślubu, wysyłania życzeń do nieba towarzyszącemu jakiemuś innemu wydarzeniu, uwalniania balonów z helem stanowiących zasłonę prezentowanego produktu czy nagrody na eventach reklamowych…pomysłów jest wiele) należy uzyskać zezwolenie Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Obowiązek zgłaszania wypuszczania balonów wolnych napełnianych helem do kontroli przestrzeni powietrznej a dokładnie Ośrodka Planowania Strategicznego ma na celu zapobieganiu problemom jakie mogą być wystąpić.

Balony w korytarzu powietrznym traktowane są jako statek bezzałogowy. Balony z helem unoszące się nawet do 8 km nad ziemią, czasem dodatkowo wyposażone w diody led (świecące balony z helem) lub balony na hel z dołączonymi elementami odblaskowymi mogą być zidentyfikowane jako zagrożenie w przestrzeni powietrznej i mogą zakłócić ruch lotniczy.

Planowane wypuszczenie balonów należy zgłosić z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem do Ośrodka Planowania Strategicznego Państwowej Agencji Żeglugi Lotniczej. Zgłoszenia takiego należy dokonać na udostępnionym formularzu jest to tzw. zgłoszenie propozycji przeprowadzenia pokazów z użyciem balonów/lampionów w przestrzeni wykorzystywanej do żeglugi powietrznej. W formularzu należy podać czas i miejsce pokazu.

W wyjątkowych przypadkach jeżeli wypuszczenie mogłoby spowodować jakieś zagrożenia zezwolenie na wypuszczenie balonów z helem może nie zostać wydane - na przykład jeżeli pokaz z użyciem balonów na hel miałby odbywać się w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska częściej jednak pokazy są dopuszczane do realizacji a organizator musi jedynie przesunąć termin pokazu - dostosować do harmonogramu wykorzystania korytarza powietrznego. We większości przypadków zgłaszane pokazy wypuszczania balonów z helem do nieba uzyskują zezwolenie.