Hel do balonów

Własna butla z helem do powtórnego napełniania

Butla z helem do powtórnego napełniania

W przeciwieństwie do butli jednorazowych z helem (które nie mają atestu na powtórne napełnianie helem) - duże stalowe zbiorniki na hel są wielorazowego użytku. Jednorazowość w przypadku małych butli - na 30 i 50 balonów rozumiemy oczywiście w kwestii napełniania butli ponownie a nie jednorazowości napełniania balonów. W przypadku jednego jak i drugiego typu butli - balonów nie trzeba napełnić wszystkich za jednym razem. Po szczelnym zamknięciu głównego zaworu butli możemy przerwać napełnianie, odstawić butle i spokojnie może poczekać na kolejna okazję.

Trwałość helu we wielorazowej butli helowej jest teoretycznie bezterminowa, jedyną barierą jest szczelność zaworu i trwałość zastosowanych uszczelnień na łączeniu butla - zawór. Sam hel nie będzie zmieniał swoich właściwości na przestrzeni czasu.

Ze względu na szczególne warunki korzystania z butli z helem, jako pojemnika ze sprężonym gazem o wysokim ciśnieniu termin korzystania butli określa również atest wybity na butli.

Atest - co oznaczają litery i cyfry na butli

 • Wybite na butli z helem daty określają termin (rok i miesiąc), kiedy butla została sprawdzona i do kiedy atest ten obowiązuje (rok i miesiąc).
 • Oznaczenia 150 Ba, 200 Ba, 300 Ba - określają, jakie jest ciśnienie robocze dla butli.
 • Atestowanie butli przeprowadzane jest przez podmioty do tego uprawnione.

Czy opłaca się mieć własna butle wymienną, czy lepiej zapłacić kaucję i ewentualny abonament?

Jeżeli planujemy korzystać z helu w dłuższym czasie - planujemy wprowadzić balony z helem do swojej stałej oferty należy przekalkulować zasadność zakupu własnej butli. To, czy opłaca się kupić własną butlę na hel zależy od pewnych czynników:

 • ilości zużywanego helu i częstotliwości wymian


Jeżeli zapotrzebowanie na hel jest małe lub zmienne zakup własnej butli do długotrwałego użytkowania może być ekonomiczniejszym wyborem. Unikamy wtedy kosztu abonamentu za czas ponad wyznaczony przez punkt okres wynajmu bezabonamentowego (od tygodnia do miesiąca zależnie od punktu). W związku z tym, że oferty punktów różnią się należy przeprowadzić kalkulację według oferty wybranej lokalizacji. Jeżeli zapotrzebowanie na hel do balonów jest większe i przewidujemy stałe cykliczne zapotrzebowanie można zaplanować odbiory butli w ramach okresu bezabonamnetowego i może nie być konieczności zainwestowania we własną butlę.

 • lokalizacji punktu wymian butli

Koszt czasu i dojazdu będzie kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę podejmując decyzje o zakupie butli na własność.

 • kwestie rozliczeń

Jeżeli butle zakupimy na własność w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - wydatek na butlę mamy zafakturowany i możemy wliczyć go sobie w koszty. W przypadku wynajmu butli należność kaucyjna nie stanowi dochodu dla Sprzedawcy i nie jest w momencie pobrania fakturowana (Wynajmujący otrzymuje pokwitowanie przyjęcia kaucji na KP lub innym dokumencie). Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur VAT - faktura VAT dokumentująca kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań i sprzętu wystawiana jest po upłynięciu ostatecznego terminu zwrotu sprzętu, jeżeli został wskazany.

Własna butla zamiast kaucji

Warto mieć świadomość, że najczęściej posiadanie butli będzie oznaczało jedynie brak konieczności opłacania kaucji i abonamentu za butlę lub brak konieczności podpisywania protokołu/umowy najmu butli z helem. Większość punktów butle traktuje, jako opakowanie zwrotne, czyli mając własną butlę na hel nie będzie możliwości nabicia tej konkretnie butli a jedynie wymianę pustej butli na inną pełną.
Niektóre punkty nie przyjmują butli innych niż swoje do napełnienia. Możliwość przetoczenia helu do własnej butli jest też bardzo ograniczona. Punkty wynajmu butli z helem często stosują zasadę przyjmowania na wymianę jedynie butli o dokładnie takim samym gabarycie i parametrach jak posiadane. Przed zakupem butli na własność, poza punktem, w którym będziemy chcieli nabywać hel, warto dokładnie zorientować się, jakie zasady przestrzega prowadzący interesujący nas punkt. Decyzja o przyjęciu butli na wymianę pozostaje w gestii prowadzącego punkt - zawsze poprzedzona jest weryfikacją, czy jakość, stan, atest butli i zaworów jest odpowiedni.

Wynajem kilku butli

Wielu z naszych klientów decyduje sią na wynajem kliku butli. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie przy sprzedaży sezonowej lub ze zmiennym popytem, lub sprzedaży ciągłej. Aby zapewnić stałą dostępność balonów z helem dla swoich klientów zawsze w zapasie jest druga butla, kiedy pierwsza się skończy można od razu sięgnąć po drugą butlę z helem a tę pustą wymienić na pełną.
Dzięki takiemu rozwiązaniu:

 • Możemy zapewnić ciągłą dostępność helu.
 • Butlę wymieniamy „na spokojnie”, bo w czasie organizacji wymiany butli jest druga butla z helem, z którą można pracować.
 • Zmniejszamy wielokrotność a tym samym koszt dojazdów po butle.

  Powiązane tematy

  FAQ - działy główne