Hel do balonów

Ile jest helu w butlach na wynajem


W przypadku butli na wynajem, aby określić ile gazu jest w butli sprawdza się ciśnienie w butli i znając objętość wodną butli określa ilość helu w opakowaniu.

Pierwszy raz ciśnienie w butli sprawdza się w momencie jej napełniania w rozlewni gazów. Później w każdej chwili można sprawdzić ilość helu w butli za pomocą reduktora wyposazonego w manometr.


Dwie butle o tej samej pojemności wodnej mogą zawierać różne ilości helu, dlatego dopiero po sprawdzeniu ciśnienia panującego w butli z helem możemy faktycznie sprawdzić ile w środku jest helu.

Pomiar ciśnienia helu w butli manometrem i interpretacja wyniku

Na manometrze zainstalowanym na butli odczytujemy pomiar ciśnienia w butli. Manometry najczęściej pokazują ciśnienie w Barach [Ba] zdarzają się również manometry pokazujące ciśnienie w innej jednostce to jest w Megapascalach [MPa].

10 Bar = 1 Megapaskal [MPa]


Na stalowej butli z helem wybita jest oprócz atestu - który okresla rok i misiac do jakiego można butle użytkować - informacja o pojemności wodnej - w litrach. Znając pojemność wodną butli oraz ciśnienie helu można określić ilość helu w butli.

Pojemność wodna butli w litrach mnożymy przez ciśnienie helu w barach. Otrzymany wynik dzielimy przez 1000. Wynik wskazuje ile helu w m3 znajduje się w butli (nie uwzględniając  współczynnika ściśliwości gazu i temperatury).Przykładowo:
Jeżeli w butli 10 litrowej mamy 200 Ba helu-  w butli znajduje się z naszego wyliczenia 2m3 helu. Po uwzględnieniu współczynnika ściśliwości przy temperaturze 15 stopni Celsjusza 200 Ba/10 l - 1,8m3

Dla najbardziej popularnych butli napełnionych do pełna -  ilości helu wyglądają następująco:

  • 8l - przy nominalnym ciśnieniu roboczym 150 Ba - ilość helu w butli wynosi 1,1m3, 200 Ba - 1,4m3
  • 10l - przy nominalnym ciśnieniu roboczym 150 Ba - ilość helu w butli wynosi 1,35 m3, 200 Ba - 1,8 m3
  • 20l - przy nominalnym ciśnieniu roboczym 150 Ba - ilość helu w butli wynosi 2,8 m3, 200 Ba - 3,7 m3
  • 40l - przy nominalnym ciśnieniu roboczym 150 Ba - ilość helu w butli wynosi 5,6 m3, 200 Ba - 7,3 m3
  • 50l - przy nominalnym ciśnieniu roboczym 150 Ba - ilość helu w butli wynosi 7 m3, 200 Ba - 9,1 m3

Margines błędu, przekłamania.Ilość helu w butli możemy określić na tyle dokładnie na ile dokładny wynik podaje manometr. Najprostsze manometry będą przekłamywać wyniki skrajne - wysokie i niskie.
Bardzo istotne znaczenie przy pomiarze będzie miała także temperatura butli. Jeżeli butla będzie ogrzana ciśnienie helu w butli podniesie się i manometr będzie wskazywał większe ciśnienie gazu mylnie wskazując na większość ilość helu w opakowaniu. Jeżeli pomiar będzie wykonywany na mrozie ciśnienie będzie sztucznie zaniżone i z wyliczeń na podstawie wskazania manometru otrzymamy zaniżony wynik objętości helu w butli.    Powiązane tematy

    FAQ - działy główne